Theorie U voor serieuze Business Development Service

Treasury Risk en Corporate Development

Welkom bij Coöperatie Duurzaam EnergieRijk UA

We bieden Treasury Risk en Corporate Development Services.

Onze visie luidt:

"We leven in een tijd van grote transities, aangezien mensen over de gehele wereld een ontwikkeling doormaken van dualiteitsbewustzijn naar eenheidsbewustzijn."

Wij dragen ons steentje bij aan deze ontwikkeling door te tonen dat een autarikische leefwijze voor iedereen binnen bereik is. 

Onze missie luidt:

"Het aanjagen van Business Development in Treasury Risk en Corporate Development".

Laten we een nieuwe circulaire maatschappij met een gezonde levenswijze in ons gezamenlijke eco-systeem op onze mooie planeet aarde co-creëren en laten we ervaren dat we allen een eenheid vormen. 

Met onze jarenlange ervaring met innovatie en change management weten we dat de wereld nooit stil staat. Om te ontwikkelen moeten we voortdurend innoveren. Innoveert u ook of staat u stil?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de juiste richting voorwaarts. De transitie van een lineaire naar een liefhebbende circulaire (coöperatieve) maatschappij is in volle gang.

We helpen u met een Theorie U aanpak: met een open wil, een open hart en een open geest.