Toekomstmuziek

vrije energie

Je kunt je eigen vrije energie opwekken in je huis, wijk of energiecoöperatie in de toekomst, als overheden wereldwijd deze door Tesla honderd jaar geleden ontdekte techniek vrijgeven.

Zoals Einstein al heeft aangetoond, bestaan wij als mens niet alleen maar uit een stoffelijk lichaam. We zijn een energieveld dat opgebouwd is uit atomen en moleculen waarvan ons lichaam onderdeel uitmaakt. Dit energieveld wordt in de quantumfysica het nulpuntveld (ook wel eenheidsveld, quantumveld of Energeia) genoemd. Middels dit nulpuntveld, van puur bewustzijn en oneindig creatiepotentieel, is alles en iedereen met elkaar verbonden.

Vanuit de quantumfysica is bewezen dat de energie in het nulpuntveld altijd in beweging is en dat de beweging van deze energie wordt beïnvloed door de intentie van de waarnemer. Er is dus geen objectieve waarneming mogelijk. De nulpuntveld-energie neemt de vorm aan van hetgeen de waarnemer ziet (vanuit zijn/haar overtuigingen, ervaringen, wensen, verwachtingen en intenties). Zo creëert iedere waarnemer, wij allemaal dus, zijn of haar eigen "waarheid".

(THRIVE Nederlands - Dubbed) GEDIJEN: Wat Ter Wereld Zal Ervoor Nodig Zijn?

Tesla komt na 100 jaar toch weer om de hoek